Mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejną edycję Letniego Obozu Pracy Wodnej i Detekcji Zapachu

 Organizatorzy: Sniffer Wykrywanie Zapachów i Komunikacja i Daodog Szkolenie Psów

Tegoroczne turnusy odbywają się nad bardzo czystym i kameralnym jeziorem Mielno. Okolica jest bardzo cicha, spokojna. Dookoła jest mnóstwo lasów po, których można spacerować z psami.

Przygotowaliśmy dla Was 4 turnusy w terminach:

I turnus 13.07 – 20.07 lipca

II turnus 03.08 – 10.08 lipca

III turnus 24.08 – 31.08

IV turnus 31.08 – 07.09

Na każdym z turnusów mamy miejsce dla 16 psów trenujących.

CENY ZA TURNUS 7 DNI POBYT + WYŻYWIENIE (3 posiłki) + treningi

 • osoba trenująca z 1 psem – 2900zł*
 • osoba towarzysząca – 1500zł
 • dzieci do lat 3 – gratis
 • dzieci 3-12 lat – 1200zł
 • drugi trenujący pies – 900zł
 • każdy dodatkowy pies – nie trenujący płaci 20zł/dobę – 140zł turnus
 • gdyby ktoś chciał jechać camperem to człowiek i 1 pies trenujący pobyt + wyżywienie + treningi – 1985zł

*dopłata za pokój w samotności -700zł – jeśli osoba jedzie sama (bez osoby towarzyszącej)

W cenie obozu dla psów trenujących w ciągu dnia przewidzieliśmy dwie aktywności z wymienionych poniżej:

 • trening pracy wodnej
 • trening nosework/mantrailing
 • edukacyjny spacer grupowy
 • gra terenowa dzienna i nocna

W środku każdego z turnusów w jeden dzień dajemy psiakom odpocząć, a opiekunowie wybierają się na kajaki.

Każdy z uczestników objęty zostanie darmowym ubezpieczeniem NNW.

Zapraszamy zawodowców i początkujących 🙂 Poziom trudności dopasowujemy do możliwości i umiejętności psów.

Tak bawiliśmy się na poprzednich obozach:

Rejestracja
Klauzula informacyjna RODO

Informuję, że:
1. administratorami Pani/Pana danych osobowych jest firma Jakub Farkowski DAODOG
z siedzibą w Mysiadle przy ul. Okrąg 21/5 oraz firma Magda Kierszniewska Sniffer
z siedzibą
w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy ul. Suwalskiej 21 zwani dalej
Administratorami; Administratorzy prowadzą operacje przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń na
proponowane przez firmę usługi oraz otrzymywania za pośrednictwem telefonii
komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych spotkań, na
podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. Dane będą również przetwarzane celem
wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administratorzy
przetwarzają następujące dane osobowe: adres email, nr telefonu, adres. Dane nie
będą udostępniane innym odbiorcom,
3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy; w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
4. posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa.

REGULAMIN OBOZU POCZUJ FLOW

1. Organizatorzy oraz uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższego regulaminu.
2. W przypadku rezygnacji z obozu zwracana będzie cała kwota jeśli uczestnik zrezygnuje na minimum miesiąc przed wydarzeniem. W przypadku rezygnacji krótszej niż miesiąc pobierana będzie kwota kosztów administracyjnych w wysokości 500zł (chyba, że osoba znajdzie kogoś na swoje miejsce)
3. Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać ze sobą książeczkę zdrowia psa wraz z aktualnym szczepieniem na wściekliznę.
4. Uczestnik obozu zobowiązany jest przychodzić punktualnie na zajęcia z psem po spacerze, na którym pies załatwił swoje potrzeby fizjologiczne.
5. Pies podczas treningu musi być zapięty na smycz chyba, że instruktor wyda instrukcje mówiące o odpięciu psa ze smyczy podczas wykonywania konkretnego ćwiczenia.
6. Przewodnik jest odpowiedzialny za własnego psa przez cały czas trwania Obozu, zarówno
w trakcie trwania zajęć jak i w przerwach, zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego.
7. W trakcie Obozu na terenie ośrodka bezwzględnie wszystkie psy muszą być prowadzone na smyczy (chyba, że instruktor postanowi inaczej) i być pod kontrolą przewodnika.
8. Przewodnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie.
9. Wszelkiego rodzaju agresywne zachowania w stosunku do psa lub innych uczestników obozu skutkować będą usunięciem z obozu
10. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i majątkowe uczestni-ków Obozu. Za wszystkie szkody wyrządzone przez psy lub samego uczestnika odpowiada uczestnik.
11. W przypadkach rażącego łamania niniejszego regulaminu, w szczególności dotyczących stwarzania sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia psów lub ludzi, Organizator ma prawo usunąć osobę łamiąca regulamin z terenu obozu. W takiej sytuacji nie obowiązuje zwrot poniesionych kosztów.