Mamy zaszczyt zaprosić Was na kolejną edycję Letniego Obozu Pracy Wodnej i Detekcji Zapachu

 Organizatorzy: Sniffer Wykrywanie Zapachów i Komunikacja i Daodog Szkolenie Psów

Tegoroczne turnusy odbywają się nad bardzo czystym i kameralnym jeziorem Mielno. Okolica jest bardzo cicha, spokojna. Dookoła jest mnóstwo lasów po, których można spacerować z psami.

Przygotowaliśmy dla Was 4 turnusy w terminach:

I turnus 1.07 – 8.07 lipca (od soboty do soboty)

II turnus 8.07 – 15.07 lipca (od soboty do soboty)

III turnus 3.09 – 10.09(od niedzieli do niedzieli)

IV turnus 10.09 – 17.09 (od niedzieli do niedzieli)

Na każdym z turnusów mamy miejsce dla 16 psów trenujących.

CENY ZA TURNUS 7 DNI POBYT + WYŻYWIENIE (3 posiłki) + treningi

(założenie podstawowe minimum 2 osoby w pokoju, w domku 3 osoby)

 • osoba trenująca z 1 psem – 2750zł
 • osoba towarzysząca – 1450zł
 • dzieci do lat 3 – gratis
 • dzieci 3-12 lat – 1150zł
 • drugi trenujący pies – 850zł
 • każdy dodatkowy pies – nie trenujący płaci 20zł/dobę – 140zł turnus
 • dopłata za pokój w samotności -700zł – jeśli osoba jedzie sama i nie chce mieć dokwaterowanej osoby z psem do pokoju
 • gdyby ktoś chciał camperem to człowiek i 1 pies trenujący pobyt + wyżywienie + treningi – 1985zł

W cenie obozu dla psów trenujących w ciągu dnia przewidzieliśmy dwie aktywności z wymienionych poniżej:

 • trening pracy wodnej
 • trening nosework
 • edukacyjny spacer grupowy
 • gra terenowa dzienna i nocna

W środku każdego z turnusów w jeden dzień dajemy psiakom odpocząć, a opiekunowie wybierają się na kajaki.

Każdy z uczestników objęty zostanie darmowym ubezpieczeniem NNW.

Zapraszamy zawodowców i początkujących 🙂 Poziom trudności dopasowujemy do możliwości i umiejętności psów.

Tak bawiliśmy się na obozie rok temu:

Rejestracja
Klauzula informacyjna RODO

Informuję, że:
1. administratorami Pani/Pana danych osobowych jest firma Jakub Farkowski DAODOG
z siedzibą w Mysiadle przy ul. Okrąg 21/5 oraz firma Magda Kierszniewska Sniffer
z siedzibą
w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy ul. Suwalskiej 21 zwani dalej
Administratorami; Administratorzy prowadzą operacje przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zleceń na
proponowane przez firmę usługi oraz otrzymywania za pośrednictwem telefonii
komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych spotkań, na
podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO. Dane będą również przetwarzane celem
wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administratorzy
przetwarzają następujące dane osobowe: adres email, nr telefonu, adres. Dane nie
będą udostępniane innym odbiorcom,
3. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy; w przypadku niepodania
danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
4. posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami
prawa.

REGULAMIN OBOZU POCZUJ FLOW

1.Organizatorzy oraz uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poniższego
regulaminu.
2.Uczestnik kursu zobowiązany jest posiadać ze sobą książeczkę zdrowia psa wraz
z aktualnym szczepieniem na wściekliznę.
3.Uczestnik obozu zobowiązany jest przychodzić punktualnie na zajęcia z psem po
spacerze, na którym pies załatwił swoje potrzeby fizjologiczne.
4.Pies podczas treningu musi być zapięty na smycz chyba, że instruktor wyda
instrukcje mówiące o odpięciu psa ze smyczy podczas wykonywania konkretnego
ćwiczenia.
5.Przewodnik jest odpowiedzialny za własnego psa przez cały czas trwania Obozu,
zarówno
w trakcie trwania zajęć jak i w przerwach, zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego.

6.W trakcie Obozu na terenie ośrodka bezwzględnie wszystkie psy muszą być
prowadzone na smyczy (chyba, że instruktor postanowi inaczej) i być pod kontrolą
przewodnika.
7.Przewodnik ma obowiązek sprzątać po swoim psie.
8.Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie szkody osobiste i
majątkowe uczestników Obozu. Za wszystkie szkody wyrządzone przez psy lub samego
uczestnika odpowiada uczestnik.
9.W przypadkach rażącego łamania niniejszego regulaminu, w szczególności
dotyczących stwarzania sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia psów lub ludzi,
Organizator ma prawo usunąć osobę łamiąca regulamin z terenu obozu. W takiej
sytuacji nie obowiązuje zwrot poniesionych kosztów.